SERVIS MERILNE OPREME

SERVIS MERILNE OPREME

Zelo pomembno je, da oprema, ki meri porabo električne energije (števci električne energije, komunikatorji, merilni transformatorji, itd.) delujejo brezhibno. Za točno in kakovostno delovanje merilne opreme je nujno potrebna tudi kvalitetno izvedena kalibracija in ustrezno parametriranje.

Smo strokovno usposobljeni serviser za vse vrste opreme za merjenje električne energije. Stremimo tudi k vedno bolj zanesljivemu prenosu števčnih podatkov po različnih medijih in v ta namen izvajamo razna testiranja komunikacijskih modulov.

TESTIRANJA IN ANALIZE MERILNE OPREME

TESTIRANJA IN ANALIZE MERILNE OPREME

Poleg akreditiranih postopkov kontrole in overitev izvajamo še razna druga testiranja merilne opreme kot so prevzemne kontrole nove merilne opreme ter raznorazna druga testiranja in analize po naročilu.

S prevzemnimi kontrolami želimo zagotoviti ustreznost novo uporabljene merilne opreme, ki bo morala izkazovati meroslovno in tehnično stabilnost ter hkrati biti čim bolj robustna ter odporna na vrsto zunanjih vplivov.

S testi, ki jih izvedemo v laboratoriju in na terenu, naročnik napredne merilne opreme dobi detajlni vpogled v stanje opreme, ki jo namerava uporabiti za merjenje električne energije.

MERITVE IN OPTIMIZACIJE MERILNIH MEST

MERITVE IN OPTIMIZACIJE MERILNIH MEST

Razne izgube električne energije nastanejo zaradi napak pri merjenju porabe električne energije, netočnosti merilnih naprav, neregistrirane porabe in drugih nepredvidljivih dogodkov v delovanju elektroenergetskega sistema.

Na točnost in kakovost meritev vplivajo različni zunanji dejavniki kot so visoko frekvenčne motnje, nepravilno dimenzioniranje vgrajenih naprav ter nepooblaščeni odjemi.

Vedno več pozornosti posvečamo meritvam na terenu, diagnostiki stanja merilne opreme v obratovanju ter odpravi vzrokov napak na samih odjemnih mestih.

ELEKTROMONTAŽNA DELA NA MERILNIH MESTIH

ELEKTROMONTAŽNA DELA NA MERILNIH MESTIH

Elektromontažna dela na merilnih mestih se izvajajo za različna elektro distribucijska podjetja na zaključenih področjih transformatorskih postaj.

Storitve, ki se izvajajo na merilnih mestih, so zamenjava merilno krmilnih naprav, varovalčnih podnožij krmilnega impulza in faznega zaporedja, prevezava ali zamenjava releja, demontaža tarifnega odklopnika in prenapetostne zaščite, montaža tipke za ponovni vklop in varovalčnih podnožij, prevezava ali novo ožičenje merilne omare, preverjanje identičnosti jakosti obračunskih varovalk ter dokumentiranje stanja merilnih mest pred in po izvedbi del.

Mac Image

MERITVE NIZKONAPETOSTNIH INŠTALACIJ

Kvalitetna izvedba električnih inštalacij, strelovodnih napeljav ter ostalih električnih postrojev, strojev in naprav v skladu z veljavno zakonodajo je izrednega pomena za varnost in zanesljivost obratovanja objektov.

To zagotavljamo z izvajanjem rednih in periodičnih pregledov ter meritvami na električnih inštalacijah, strelovodnih napeljavah in ostalih napravah.

Nabor storitev: meritve električnih inštalacij v stavbah, pregled in meritve sistema zaščite pred strelo, merjenje upornosti kratkostične in okvarne zanke, preizkus diferenčnega stikala, meritve ozemljitve in meritve izolacijske trdnosti.

Za pridobitev neobvezujoče ponudbe nas pokličite na 041 200 836 ali