Overjanje, kalibriranje in kontrola merilnih naprav električne energije

Merilni laboratorij
  • Naročnik:Elektro Primorska d.d.
  • Čas izvedbe: december 2019 - december 2021

Za elektrodistribucijsko podjetje Elektro Primorska d.d. smo izvedli overjanje, kalibracije in kontrole merilnih naprav električne energije. Natančneje kontrolne preglede naključnega vzorca števcev električne energije, naključne preizkuse, statistično vzorčenje v laboratoriju ter na terenu in izredne preizkuse.

Storitve so se izvajale za poslovne enote Gorica, Koper, Sežana in Tolmin.

Za pridobitev neobvezujoče ponudbe nas pokličite na 041 200 836 ali