maj 2020

december 2019

november 2019

julij 2019

oktober 2018

Podpisali smo pogodbo o poslovnem sodelovanju s SIQ

Podpisali smo pogodbo o poslovnem sodelovanju s SIQ (Slovenski institut za kakovost in meroslovje). Pogodba zajema sodelovanje na področju testiranja števcev električne energije po MID-u, modul B in H1, za katera je SIQ priglašeni organ. MERLAB bo za SIQ izvajal ra...

september 2018

junij 2018

december 2017

maj 2017