Nameščanje števcev električne energije na področju Elektro Primorske

Elektromontažna dela
  • Naročnik:Elektro Primorska d.d.
  • Čas izvedbe: december 2017 - februar 2018

Na področju elektrodistribucijskega podjetja Elektro Primorska d.d. smo izvedli nameščanje števcev električne energije in pregledali merilna mesta. Nameščanje števcev se je izvajalo v okolici Vipave, natančneje v vaseh Podnanos, Manče, Lože, Slap, Podraga, Budanje in Dolga Poljana.

Nameščali smo elektronske števce električne energije proizvajalca Landis+Gyr, ki omogočajo daljinsko odčitavanje porabljene električne energije. Ob nameščanju števcev smo preverili tudi ustreznost merilnih mest ter po potrebi zamenjali tarifne odklopnike in odstranili stikalne ure za preklop tarife.

Za pridobitev neobvezujoče ponudbe nas pokličite na 041 200 836 ali